Informácie o mne

Moje meno je Maroš Čergeť. 20 ročný absolvent Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Odmalička sa venujem Informačným technológiám, hoci vždy som inklinoval  skôr k umeleckým smerom. Spev, kreslenie, počítačová grafika, písanie divadelných hier, ... To sú všetko veci, ktoré mi prišli na um len počas týchto niekoľkých minút písania tohto úvodníku.
Mnohí, ktorí poznajú túto stránku si pamätajú, že tu bolo mnoho článkov o mojich plastikových modeloch, ... Týmto časom zazvonil zatiaľ bohužiaľ zvonec. Od tohto momentu sa tu budú nachádzať obrázky mojich 3D prác, zakiaľ neprejdem k plne samostatne naprogramovanej stránke.
 

Blender - stredne pokročilý (4 roky znalostí)

Photoshop - mierne pokročilý (1-2 roky)

Anglický jazyk - pokročilý

Nemecký jazyk - mierne pokročilý 

ovládanie MS Word,Audacity, a iných samozrejmosťou